Situatie 2: URBANISTEN

Eind januari 2009 zal het huidige uiterlijk van het parquette ingrijpend veranderen door het spel URBANISTEN

 

URBANISTEN

 

Het Urbanisten spel is de tweede fase van de Parquette vestiging. Nadat het Parquette Vestigingsspel voor geschiedenis in het gebied heeft gezorgd, wordt er met het simulatiespel Urbanisten vastgesteld hoe er in de nieuwe vestiging uiteindelijk het gewenste aantal woningen kan worden gebouwd.

 

 

“Er is dringend behoefte aan nieuwe woningen in Almere, de Kustzone is een geschikte plek voor toekomstige bebouwing. Maar in tegenstelling tot eerdere Almeerder ontwikkelingen is dit gebied niet leeg. Bij de verstedelijking van het gebied moet daarmee rekening worden gehouden. Als het leeg zou zijn waren er geen bewoners om mee rekening te houden en stond het maagdelijk landschap open voor nagenoeg iedere gewenste ontwikkeling. Maar het Parquette vestigings-spel tussen pioniers en woonconsumenten heeft reeds verspreide bewoning opgeleverd, die kan niet worden afgebroken. Vier verschillende partijen zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling van het gebied. Zij moeten er samen uitkomen. Wat uiteindelijk wordt gebouwd is het resultaat van hun onderhandeling.”

 

De ‘Urbanisten van Almere‘ begint als een spel met de volgende partijen: de Bestuurders (3 personen) vertegenwoordigen de gemeentelijke overheid. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied en nemen de uiteindelijke beslissingen over hoe de Kustzone moet gaan worden ontwikkeld. De Bouwers (3 personen) willen graag woningen ontwikkelen in Almere. Door het bouwen van huizen kunnen zij winst behalen, wat een belangrijk doel voor hen is. De huidige Bewoners (1/3 van de overige personen) wonen al in het gebied, zij zijn de bewoners die gekomen zijn dankzij het Parquette vestiging spel. Ze staan wantrouwend tegenover de nieuwe ontwikkelingen in hun woonwijk en hopen dat de omgeving er niet op achteruit gaat. De toekomstige Bewoners (de rest van de overige personen) hebben de wens om in de toekomst te gaan wonen in Almere. Zij hebben wel woonwensen voor hun toekomstige huizen en hopen dat hieraan zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen.

 

Het spelen van het spel

In drie fasen zal het plangebied worden ontwikkeld. Per spelronde wordt één fase ontwikkeld.

Aan het begin van iedere spelronde vullen de spelers een keuzeformulier in met daarop een viertal vragen die iets zeggen over de ruimtelijk invulling van het gebied.

Er moet keuze worden gemaakt voor wat betreft soort uitbreiding, soort bebouwing, dichtheid van de bebouwing en de locatie van bebouwing. Ook de bestuurders bekijken de mogelijkheden en stellen een voorlopig programma op. Zij hebben de opgave om, verdeeld over drie fasen, 1500 woningen te realiseren.

Iedere partij krijgt ook een toelichting bij de te maken keuzes gericht op hun profiel. Hoewel de keuzes en de formulieren gelijk zijn, zullen de toelichtingen behoorlijk verschillend zijn. Huidige bewoners hebben andere belangen dan nieuwe, en bewoners hebben ook andere belangen dan de bouwers.

Wat de verschillende keuzes voor hen betekent wordt uitgelegd op het toelichtingsformulier. De gemeente kijkt het meest naar hun programma en de ruimtelijke effecten van de realisatie buiten natuurlijk de tevredenheid van de betrokken partijen Alle formulieren worden bij de gemeente ingeleverd, de drie bestuurders stellen daarop hun voorstel samen. Ondertussen bouwen de drie andere partijen alvast een proefvestiging volgens hun ideaal.

De Bestuurders presenteren hun plan aan de andere partijen, dan is er tijd voor een korte discussie (inspraakronde). Hierop kunnen de bestuurders hun plannen eventueel aanpassen. Maar na 3 minuten presenteren zij de keuzes voor de verschillende vragen door de afbeeldingen daarvan op de richel te plaatsen. Vervolgens kan iedereen de huizen bouwen volgens het plan van de bestuurders, aangewezen door de bouwers en eventueel gecorrigeerd door de bestuurders.

              

Daarna maakt iedereen zijn score op, in hoeverre komen de wensen (winst / tevredenheid / vertrouwen)van de drie partijen overeen met het uitgevoerde plan. Een deel van de nieuwe Bewoners wordt nu huidige Bewoners omdat zij nu in het gebied gaan wonen, maar een deel van de huidige bewoners zoekt ook weer verder en wordt nieuwe bewoner. Wanneer na het opmaken van de score bestuurders of bouwers op een getal onder 0 zijn geëindigd zullen er een of meer van hun moeten aftreden. De afgetreden bestuurders of bouwers worden vervangen door andere deelnemers aan het spel.

De tweede en de derde fase verlopen zoals de eerste, alleen is er minder tijd voor overleg. De partijen bouwen voort op hun bestaande stand van vertrouwen / tevredenheid / winst.

 

Na afloop wordt de score en het spelverloop opgemaakt. Wat is er gebeurd? Hoeveel programma is er gerealiseerd? Hoe ziet het er uit? Hebben de bestuurders het vertrouwen van de huidige bewoners kunnen vasthouden? Hebben de bouwers winst gemaakt en zijn de nieuwe bewoners tevreden?